Algemene voorwaarden

Alle fakturen zijn betaalbaar op ons adres binnen 30 dagen na faktuurdatum.

 

Alle klachten moeten om geldig te zijn binnen de 8 dagen gedaan worden. Betwistingen zullen door de Rechtbank van Veurne beslecht worden.

 

Intrest wegens verwijl 15%. Indien het innen van bovenstaand faktuurbedrag gerechtelijke vervolging noodzakelijjk maakt zal de som onzer vordering verhoogd worden met 20%.

 

Met een minimum van 24,79 euro en dit onverminderd de geldingskosten en interesten lastens de schuldenaar.

 

Het aanvaarden van de faktuur sluit in dat de faktuursvoorwaarden aanvaard worden.